iPhone 13系列 电镀磨砂壳
iPhone 13系列 电镀磨砂壳
iPhone 13系列 电镀磨砂壳
iPhone 13系列 电镀磨砂壳
iPhone 13系列 电镀磨砂壳
iPhone 13系列 电镀磨砂壳
iPhone 13系列 电镀磨砂壳
iPhone 13系列 电镀磨砂壳
iPhone 13系列 电镀磨砂壳
  • 1:1精孔开模定制,还原真机本色
  • 专利隐形气囊防摔,缓冲99%冲击力
  • 非牛顿抗冲击材质,轻松应对剧烈撞击
  • 仿生微磨砂工艺升级,久用如新不发黄
产品参数
  • 材质:TPU
  • 颜 色: